Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues : modele për zhvillimin e të menduarit
kritik të nxënësve : shkencat shoqërore : klasa 6-12
Autorët
Bardhyl Musai (përg.)
Kristina Jorgaqi (red.)
Tomor Plangarica (red.)
Anila Omari (red.)
Botuar
Tiranë : Qëndra për Arsim Demokratik, 2005
Të dhëna fizike
282 f. ; 20 cm.
Shënime
Bibliogr.f.281-282. - L.500, pa tir.
ISBN
99943-766-3-2
Fjalët kyēe
Arsimi 9-vjeçar
Arsimi i mesëm
Mësimdhënia
Shkenca shoqërore
Gjuhësia dhe gjuhët
Letërsia
Historia
Gjeografia
Tekste për mësuesit
Klasifikimi dhjetor
37 .091.3 :8/9 (072)
8/9 :37 .091.3 (072)
37 .091.3 :3 (072)
3 :37 .091.3 (072)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000266115  gjendet  sallė  s.247.g.1 
S.000266116  gjendet  normal  s.247.g.2 
Ar.000066215  gjendet  sallė  ar.99.f.73 

New search