Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Prijës për gjeografinë dhe sociologjinë e letërsisë shqiptare : nga fillimet
deri në Luftën e Dytë Botërore
Autorët
Stefan Çapaliku
Tefë M. Topalli (red.)
Ardian Marashi (red.)
Botuar
Shkodër : Revista "Hylli i Dritës", 1997
Të dhëna fizike
81 f. ; 20 cm.
Shënime
Bibliogr. : f. 76-78
Fjalët kyše
Letërsia shqipe
Historia e letërsisë
Kritika, interpretimi
Kultura
Klasifikimi dhjetor
821.18 .09
821.18 (091)
316.74(496.5) :821.18

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.215136  gjendet  normal  S.165.G.31 
S.215137  gjendet  normal  S.165.G.32 
S.215138  gjendet  normal  S.165.G.33 
S.000215188  gjendet  sallŰ  al.19.f.71 
Ar.50808  gjendet  normal  Ar.64.D.45 

New search