Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Krijimi dhe kalitja proletare e inteligjencës socialiste : në Konferencën e
II-të Kombëtare e Studimeve Shoqërore, Tiranë, 1972 [referat]
Autorët
Bajram Abdiu
Botuar
Tiranë : Pa em., 1972
Të dhëna fizike
24 f.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Socializmi
Konferenca
Termat gjeografikë
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
321.74(496.5)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
000091643  gjendet  normal  s.103.s.78 
000091644  gjendet  normal  s.103.s.79 
Ar.000020240  gjendet  sallŰ  ar.14.e.42 

New search