Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Dielli : the oldest Albanian newspaper in the world : in English and Albanian :
monthly
Botuar
Boston; New York, 1990--
Të dhëna fizike
8 f. ; 43 cm.
Shënime
Nga nr. 11 i vitit 1992 botohet në New York dhe ndryshon periodiciteti
Nr. i parë ka dalë 1990
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Termat gjeografikë
Shqipëri
SHBA
Klasifikimi dhjetor
07 :3] =18 =111
07 :3(=18:73) =18 =111

New search