Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Laiko Bema : organo tou Demokratikou Metopou Eparhias Argurokastrou gia ten
ellenike meionoteta
Botuar
Gjirokastër, 1947
Të dhëna fizike
4 f. ; 49 cm.
Shënime
Del 2 herë në javë
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Grekë
Minoritete
Klasifikimi dhjetor
07 :3] =14 '06

New search