Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Ligji dhe jeta = Law and life : sociale-kulturore-informative-juridike : organ
i Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar
Botuar
Tiranë : Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar, 2002
Të dhëna fizike
55 f. : me foto ; 30 cm.
Shënime
Teksti edhe angl.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
E drejta kushtetuese
Termat gjeografikë
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
05 :3(496.5)] =18 =111

New search