Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Mesazh : e përjavshme : e pavarur
Botuar
Berat, 1991
Të dhëna fizike
4 f. ; 50 cm.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Klasifikimi dhjetor
07 :3] =18

New search