Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Ballkan : e përditshme kombëtare
Botuar
Tiranë, 1993
Të dhëna fizike
23 f. : me il. ; 42 cm.
Shënime

Nr.i parë ka dalë 2002. - Revista nuk eshtë botuar gjatë periudhës nentor
2014-maj 2015
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Gazeta
Klasifikimi dhjetor
07 :3] =18

New search