Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Kërkime universitare : seria e shkencave shoqërore, ekonomike dhe të edukimit :
periodik i Universitetit "Eqrem Çabej" në Gjirokastër
Botuar
Gjirokastër : Argjiro
Të dhëna fizike
23 cm.
Fjalët kyše
Qytetërimi
Shkenca shoqërore
Termat gjeografikë
Shqipëri
Gadishulli Ballkanik
Klasifikimi dhjetor
05 :008(496.5)] =18
05 :008(=18:4/9)] =18

New search