Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Polis : revistë shkencore e Fakultetit të Shkencave Sociale të Univ. Europian
të Tiranës
Botuar
Tiranë : Universiteti Europian i Tiranës
Të dhëna fizike
24 cm.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Klasifikimi dhjetor
05 :3] =18
(496.5 Tiranë) 05 :3

New search