Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
LCPJ = Linguistic and communicative performance journal : the journal that
helps the teachers
Botuar
Tiranë
Të dhëna fizike
24 cm.
Shënime
Vol.1, Nr.1 në shtator 2008
Fjalët kyše
Letërsia
Mësimdhënia
Shkenca shoqërore
Klasifikimi dhjetor
05 :(82:37)] =111

New search