Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Academicus : international scientific journal : semiannual of University
"Pavarësia" Vlorë
Botuar
Vlorë : Universiteti "Pavarësia"
Të dhëna fizike
24 cm.
Shënime
Viti i parë i botimit 2010
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Klasifikimi dhjetor
05 :3] =111

New search