Paraqitje e detajuar e regjistrimeve t gjetur

Prshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Academicus : international scientific journal : semiannual of University
"Pavarësia" Vlorë
Botuar
Vlorë : Universiteti "Pavarësia"
T dhna fizike
24 cm.
Shnime
Viti i parë i botimit 2010
Fjalt kye
Shkenca shoqërore
Klasifikimi dhjetor
05 :3] =111

New search