Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Vizione : revistë tremujore studimore-shkencore me përmbajtje sociologjike,
ekonomike, juridike, ...
Botuar
Shkup
Të dhëna fizike
23 cm.
Shënime
Nr. i parë në 2004. - Tit. edhe angl.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Termat gjeografikë
Maqedoni
Klasifikimi dhjetor
05 :3] =18
(497.7 Shkup) 05 : 3

New search