Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Illyrius : revistë shkencore ndërkombëtare
Botuar
Tiranë : Universiteti "Illyria"
Shënime
Viti i parë i botimit 2012
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Klasifikimi dhjetor
05 :3] =18 =131.1 =111

New search