Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Euromediterranean : revistë periodike shkencore e Universitetit Mesdhetar të
Shqipërisë
Autorët
Botim i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë
Botuar
Tiranë
Të dhëna fizike
23 cm.
Shënime
Nr. 1, 2010
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Klasifikimi dhjetor
05 :3] =18

New search