Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Ilinden : vjesnik na Makedonsko Drushtvo "Ilinden"
Botuar
Tiranë : Shoqata maqedonase "Ilinden"
Të dhëna fizike
30 cm.
Shënime
Nr. 1, dhjetor 2011
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Klasifikimi dhjetor
05 :3] =163.3

New search