Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Naucni bilten : medunarodni naucni casopis = Buletin Shkencor : revistë
shkencore ndërkombëtare
Botuar
Ulqin : Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim
Të dhëna fizike
24 cm.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Ekonomia
Klasifikimi dhjetor
05 :3] =18 =111 =163.3

New search