Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Politikja : revistë shkencore e Depart. të Shkencave politke të Fakultetit të
Shkencave sociale
Autorët kolektivë
Universiteti i Tiranës. Fakulteti i Shkencave Sociale
Botuar
Tiranë : Universiteti i Tiranës
Të dhëna fizike
23 cm.
Shënime
Numri i parë në 2014
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Shkenca politike
Klasifikimi dhjetor
05 :3] =18

New search