Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Wisdom : revistë shkencore periodike
Botuar
Tiranë : Wisdom press
Shënime
Viti i parë i botimit 2016
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Klasifikimi dhjetor
05 :3] =18

New search