Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Conférence nationale des etudes sociales : novembre 1969
Botuar
Tiranë : Naim Frashëri, 1971
Të dhëna fizike
236 f.
Shënime
Tit. në kopert. : De quelques question de l'edification du socialisme en
Albanie et de la lutte contre revisionnisme
Fjalët kyēe
Shkenca shoqërore
Socializmi
Konferenca
Termat gjeografikë
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
321.74(496.5) (062)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
000086996  gjendet  sallė  s.85.t.1 
000086997  gjendet  normal  s.85.t.2 
000086998  gjendet  normal  s.85.t.3 
000086999  gjendet  normal  s.85.t.4 
Ar.000019228  gjendet  sallė  ar.12.f.28 

New search