Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Conferencia national de estudios sociales : noviembre, 1969
Botuar
Tiranë : Naim Frashëri, 1971
Të dhëna fizike
231 f.
Shënime
Tit. në kopertinë : Sobre algunos cuestiones de la construction del socialismo
en Albania y de la lucha contra el revisionisma
Fjalët kyēe
Shkenca shoqërore
Socializmi
Konferenca
Termat gjeografikë
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
321.74(496.5) (062)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
000086761  gjendet  sallė  s.84.t.47 
000086762  gjendet  normal  s.84.t.48 
000086763  gjendet  normal  s.84.t.49 
000086764  gjendet  normal  s.84.t.50 
Ar.000019187  gjendet  sallė  ar.7.g.89 

New search