Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Sociologjia : një hyrje e shkurtër
Autorët
Steve Bruce
Albana Kozeli (përkth.)
Silvana Leka (red.)
Botuar
Tiranë : Ideart, 2008
Të dhëna fizike
134 f. ; 20 cm.
Titulli i serisë
Lexime filozofike
Shënime
Tit. i origj. : Sociology : a very short introduction. - Mbi aut. f. 118. -
L.600, pa tir.
Fjalët kyēe
Shkenca shoqërore
Sociologjia
Klasifikimi dhjetor
316.1

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000292753  gjendet  sallė  s.295.g.58 
S.000292754  gjendet  normal  s.295.g.59 
S.000292755  gjendet  normal  s.295.g.60 
S.000292756  gjendet  normal  s.295.g.61 
Ar.000073444  gjendet  sallė  ar.116.f.34 

New search