Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Teoria sociologjike
Autorët
George Ritzer
Douglas J. Goodman
Bojken Abazi (përkth.)
Amanda Hysa (përkth.)
Blendi Lami (përkth.)
Olsi Lelaj (përkth.)
Roland Lami (përkth.)
Varfi (Sanxhaku) Engjëllushe (red.)
Botuar
Tiranë : UFO Press, 2008
Të dhëna fizike
XX, 639 f.+95 shtojcë : me foto ; 24 cm.
Shënime
Tit. origj.: Sociological theory. - Bibliogr. f. 1-62 në shtojcë. - L.1300, pa
tir.
Fjalët kyēe
Shkenca shoqërore
Sociologjia
Historia
Sociologë
Biografia
Klasifikimi dhjetor
316.2 (092)
929(4/9)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000294058  gjendet  sallė  s.298.a.34 
S.000294059  gjendet  normal  s.298.a.35 
S.000294060  gjendet  normal  s.298.a.36 
S.000294061  gjendet  normal  s.298.a.37 
Ar.000073758  gjendet  sallė  ar.117.c.35 

New search