Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Këshillimi popullor i Janar-Shkurtit 1962, burim i pashtershëm inisiativash
krijuese për thyerjen e bllokadës imperialiste-revizioniste dhe për plotësimin
e planit të tretë pesëvjeçar : konferenca kombëtare e studimeve shoqërore :
kumtesë
Autorët
Niko Deçka
Botuar
[Tiranë], [1969]
Të dhëna fizike
27 f.
Fjalët kyēe
Shkenca shoqërore
Ekonomia
Planifikimi
Termat gjeografikë
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
30
338.26(496.5)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
000067866  gjendet  sallė  s.56.v.42 
000067867  gjendet  normal  s.56.v.43 
Ar.000015400  gjendet  sallė  ar.4.g.98 

New search