Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Bazat e sociologjisë : për fazën e dytë të arsimit të mesëm të orientuar : për
drejtimet juridike dhe byroteknike, arkivistike dhe të muzeumeve dhe të
veprimtarisë së kulturës dhe të informimit publik
Autorët
Ali Dida
Abdullah Vokrri (red.)
Botuar
Prishtinë : Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1980
Të dhëna fizike
184 f.
Shënime
Bibliogr.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Sociologjia
Tekste për shkollat e mesme
Klasifikimi dhjetor
316.1 (075.3)

New search