Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Fillet e sociologjisë
Autorët
Ali Dida
Botuar
Prishtinë : Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1983
Bot. i 4-të
Të dhëna fizike
334 f.
Shënime
Bibliogr.
Fjalët kyēe
Shkenca shoqërore
Sociologjia
Tekste për shkollat e larta
Klasifikimi dhjetor
316.1 (075.8)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000174674  gjendet  sallė  s.168.b.5 
S.000174675  gjendet  normal  s.168.b.6 
Ar.000035462  gjendet  sallė  ar.40.b.12 

New search