Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Studime nga shkencat shoqërore
Autorët
Ali Dida
Mehmet Surdulli (red.)
Botuar
Prishtinë : Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1976
Të dhëna fizike
215 f.
Shënime
Bibliogr.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Psikologjia
Klasifikimi dhjetor
316.1

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
Ar.000035501  gjendet  sallŰ  ar.40.b.51 

New search