Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Metodat e kërkimit sasior në shkencat sociale : doracak
Autorët
Aleksandër Kocani
Botuar
Tiranë : UFO Press, 2009
Bot. i 2-të
Të dhëna fizike
XII, 201 f. ; 23 cm.
Shënime
Bibliogr.: f.193-194. - L.1000, pa tir.
Fjalët kyēe
Shkenca shoqërore
Metodologjia
Doracakë, manuale, etj.
Klasifikimi dhjetor
303 .023 (035)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000302652  gjendet  sallė  s.318.d.1 
S.000302653  gjendet  normal  s.318.d.2 
S.000302654  gjendet  normal  s.318.d.3 
S.000302655  gjendet  normal  s.318.d.4 
Ar.000076003  gjendet  sallė  ar.123.a.18 

New search