Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Hartimi i sondazheve : udhëzues për vendimet dhe procedurat
Autorët
Ronald Czaja
Johnny Blair
Diana Biba (përkth.)
Elda Papa (red.)
Botuar
Tiranë : Dudaj, 2009
Të dhëna fizike
330 f. ; 21 cm.
Shënime
Tit. i origj. : Designing surveys : a guide to decisions and procedures. -
Bibliogr. f. 314-323. - Ka fjalor. - L.800, pa tir.
Fjalët kyēe
Shkenca shoqërore
Vrojtime
Përpunimi i të dhënave
Statistika
Manuale
Klasifikimi dhjetor
303.833.3 (035)
311.213.1 (035)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000308372  gjendet  sallė  s.330.c.45 
S.000308373  gjendet  normal  s.330.c.46 
S.000308374  gjendet  normal  s.330.c.47 
S.000308375  gjendet  normal  s.330.c.48 
Ar.000077492  gjendet  sallė  ar.127.d.24 

New search