Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Shfaqja e antropologjisë heroike në historinë e ideve
Autorët
Albert Doja
Smoki Musaraj (përkth. nga angl.)
Të dhëna fizike
148 f.
Shënime
Separat nga revista "Polis". - Nr.7 (2008), f.131-148. - Bibliogr. në fund të
faq.
Fjalët kyše
Antropologjia
Historia
Shkenca shoqërore
Biografia
Termat gjeografikë
Francë
Emrat e personave
Levi-Strauss, Claude
Klasifikimi dhjetor
316.2 (092)
929(44) [Levi-Strauss, Claude]

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
Ar.000078825  gjendet  sallŰ  ar.128.a.57 

New search