Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Advent of heroic anthropology in the history of ideas
Autorët
Albert Doja
Shënime
Në: The Journal of the history of ideas, Vol.66, 2005, f.633-650. - Bibliogr.
në fund të faq.
Fjalët kyše
Antropologjia
Shkenca shoqërore
Historia
Emrat e personave
Levi-Strauss, Claude
Klasifikimi dhjetor
316.2 (091)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
000549878  gjendet  normal  p.535.c.40 

New search