Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Udhëzues kurrikular : (material ndihmës për mësuesit e gjimnazit) : fusha :
shkencat shoqërore
Autorët kolektivë
Instituti i Zhvillimit të Arsimit
Botuar
Tiranë : IZHA, 2010
Të dhëna fizike
251 f. ; 23 cm.
Shënime
Pa ç., pa tir.
Fjalët kyēe
Arsimi i mesëm
Mësimdhënia
Programe mësimore
Shkenca shoqërore
Klasifikimi dhjetor
373.5 .016 :3

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000318639  gjendet  sallė  s.355.c.32 
S.000318640  gjendet  sallė  s.355.c.33 
S.000318641  gjendet  normal  s.355.c.34 
S.000318642  gjendet  normal  s.355.c.35 
Ar.000080223  gjendet  sallė  ar.135.a.18 

New search