Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Metodologjia dhe teknikat e kërkimit social : parimet themelore; metodat
sasiore dhe cilësore; analiza e të dhënave
Autorët
Sokol Paçukaj
Roald A. Hysa (red.)
Botuar
Tiranë : Vllamasi, 2011
Të dhëna fizike
167 f. ; 20 cm.
Shënime
Bibliogr. f. 163-167. - L.800, pa tir.
Fjalët kyēe
Shkenca shoqërore
Metodologjia
Klasifikimi dhjetor
303

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000320627  gjendet  sallė  s.359.g.88 
S.000320628  gjendet  normal  s.359.g.89 
S.000320629  gjendet  normal  s.359.g.90 
S.000320630  gjendet  normal  s.359.g.91 
Ar.000080742  gjendet  sallė  ar.136.g.36 

New search