Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Bazat pedagogjike të formimit të specialistit të sferës sociale në kushtet e
integrimit të niveleve të arsimimit profesional
Autorët
Vladimir Shakaj
Franc Shakaj (red.)
Botuar
Tiranë : Julvin, 2011
Të dhëna fizike
264 f. ; 21 cm.
Shënime
Libri mbi bazë të disertacionit për mbrojtjen e gradës shkenc. "Doktor",
mbajtur në Univ. Rus të Akademisë së Arsimit . - Kopert. e fundit mbi aut. -
Bibliogr. në libër. - L.1000, pa tir.
Fjalët kyēe
Arsimi i lartë
Arsimi profesional
Studimi dhe mësimdhënia
Shkenca shoqërore
Termat gjeografikë
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
378.6 .012(496.5) :3

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000321261  gjendet  sallė  s.361.e.17 
S.000321262  gjendet  normal  s.361.e.18 
S.000321263  gjendet  normal  s.361.e.19 
S.000321264  gjendet  normal  s.361.e.20 
Ar.000080932  gjendet  sallė  ar.136.e.16 

New search