Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Dialektische Phantasie : die Geschichte der Frankfurter Schule und des Institus
für Sozialforschung
Autorët
Martin Jay (von)
Botuar
Frankfurt am main : Fischer Taschenbuch Verlag, 1991
Të dhëna fizike
435 f. ; 19 cm.
Titulli i serisë
Fischer
Shënime
Bibliogr. ; f. 405-422. Index.
ISBN
3-596-26546-0
Fjalët kyše
Arsimi
Shkenca shoqërore
Historia
Termat gjeografikë
Gjermani
Klasifikimi dhjetor
37(430) :3 (091)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
Go.000000331  gjendet  salla gjermane  SGj.1.Jay 

New search