Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Kërkimi në shkencat sociale dhe politikat sociale në Shqipëri
Autorët
Teuta Dobi (red.)
Fatos Tarifa (red.)
Botuar
Tiranë : UET Press, 2011
Të dhëna fizike
126 f. : me foto ; 21 cm.
Titulli i serisë
Acta scientiarum
Shënime
Bibliogr. në libër. - Pa ç., pa tir.
Fjalët kyēe
Shkenca shoqërore
Politika sociale
Termat gjeografikë
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
303.1 (082.1)
304.4(496.5) (082.1)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000323731  gjendet  sallė  s.365.e.36 
S.000323732  gjendet  normal  s.365.e.37 
S.000323733  gjendet  normal  s.365.e.38 
S.000323734  gjendet  normal  s.365.e.39 
Ar.000081627  gjendet  sallė  ar.137.c.41 

New search