Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Libri i vogël i dramatikës
Autorët
Stefan Çapaliku
Valbona Gjergo (red. përgj.)
Botuar
Tiranë : SHBLU, 2011
Të dhëna fizike
130 f. ; 20 cm.
Shënime
Bibliogr. f. 129-130. - L.230, tir. 400
Fjalët kyše
Teatri
Letërsia shqipe
Drama
Klasifikimi dhjetor
792 .01
821.18 -2

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000332056  gjendet  book  s.383.d.76 
S.000332057  gjendet  book  s.383.d.77 
S.000332058  gjendet  book  s.383.d.78 
S.000332059  gjendet  book  s.383.d.79 
Ar.000083755  gjendet  sallŰ  ar.142.c.9 

New search