Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Probleme metodologjike të përgatitjes së projektit të kërkimit ne shkencat
sociale : disert. për marrjen e gradës "Doktor"
Autorët
Gjergji Pendavinji
Botuar
Tiranë, 1996
Të dhëna fizike
112 fl. ; 30 cm.
Shënime
Bibliogr. f. 111-112. - Në krye të fl. së tit. : UT
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Teoria e njohjes
Kërkime shkencore
Disertacione
Klasifikimi dhjetor
165 :3 (043.3)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
os.000004138  gjendet  sallŰ  os.8.f.6 

New search