Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Bazat pedagogjike të specialistit të sferës sociale në kushtet e integrimit të
niveleve të arsimimit profesional : disert. për marrjen e gradës shkenc.
'Doktor"
Autorët
Vladimir Shakaj
A.T. Muhamedtshin (udhëheq. shkenc.)
Botuar
2011
Të dhëna fizike
205 f. ; 30 cm.
Shënime
Në krye të fl. së tit. : Univ. rus i Akademisë së Arsimit. -Bibliogr. f.
173-175 dhe në fund të fq.
Fjalët kyše
Arsimi i lartë
Arsimi profesional
Shkenca shoqërore
Disertacione
Termat gjeografikë
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
378.6 .012 :3 (043.3)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
Os.000005442  gjendet  sallŰ  Os.20.f.14 

New search