Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Pedagogiçeckie oshovbi formirovahija specialista socialnoj sferi v sllovijah
integracii urovnej professionalnogo obpazovanija ; disert. për marrjen e gradës
shkenc. 'Doktor'
Autorët
Vladimir Shakaj
A.T. Muhamedtshin (udhëheq. shkenc.)
Botuar
Moskva, 2011
Të dhëna fizike
194 fl. ; 30 cm.
Shënime
Në krye të fl. së tit. : Universiteti Rus i Akademisë së Arsimit. - Bibliogr.
f. 147-157 dhe në fund të fq.
Fjalët kyše
Arsimi i lartë
Arsimi profesional
Shkenca shoqërore
Disertacione
Termat gjeografikë
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
378.6 .012 :3 (043.3)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
000550480  gjendet  sallŰ  Oh.2.a.28 

New search