Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Metodat e hulumtimit : udhëzues praktik për shkencat sociale dhe humane
Autorët
Bob Matthews
Liz Ross
Majlinda Nishku (përkth.)
Ilir Nishku (përkth.)
Bardhyl Musai (red. shkenc.)
Botuar
Tiranë : CDE, 2010
Të dhëna fizike
XXII, 490 f. : me il. ; 29 cm.
Shënime
Tit. origj.: Research method : a practical guide for the social sciences . -
Bibliogr. në fund të kap. - Indeks e fjalorth. - L.2000, pa tir.
Fjalët kyēe
Shkenca shoqërore
Metodologjia
Udhëzues, doracakë, etj.
Klasifikimi dhjetor
303 (035)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000342783  gjendet  sallė  s.404.a.17 
S.000342784  gjendet  normal  s.404.a.18 
S.000342785  gjendet  normal  s.404.a.19 
S.000342786  gjendet  normal  s.404.a.20 
Ar.000086666  gjendet  sallė  ar.148.b.33 

New search