Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Shkencat e shoqërisë : sociologjia si disiplinë integruese për studimin e jetës
shoqërore
Autorët
Fatos Tarifa (shkroi e red.)
Botuar
Tiranë : Onufri; Akademia Shqiptare e Arteve dhe e Shkencave, 2013
Të dhëna fizike
700 f. ; 25 cm.
Shënime
Libri shkruar në bashkëpunim dhe me autorë të tjerë. - Bibliogr. në libër. - Në
fund të bot. shënime mbi autorët. - L.3000, pa tir.
Fjalët kyēe
Shkenca shoqërore
Sociologjia
Klasifikimi dhjetor
316

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000345028  gjendet  sallė  s.412.a.13 
S.000345029  gjendet  normal  s.412.a.14 
S.000345030  gjendet  normal  s.412.a.15 
S.000345031  gjendet  normal  s.412.a.16 
Ar.000087288  gjendet  sallė  ar.150.a.35 

New search