Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Një qasje plotësuese epistemologjike në metodologjinë e kërkimit të shkencave
sociale
Autorët
Aleksandër Kocani
Botuar
Tiranë : Albanian University Press, 2013
Të dhëna fizike
98 f. ; 21 cm.
Shënime
Bibliogr. e shpjegime f.73 dhe në fund të faq. - L.500, pa tir.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Metodologjia
Teoria e njohjes
Tekste për shkollat e larta
Klasifikimi dhjetor
303 .023 :165 (075.8)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000347746  gjendet  normal  s.418.d.63 
S.000347747  gjendet  normal  s.418.d.64 
S.000347748  gjendet  normal  s.418.d.65 
S.000347749  gjendet  normal  s.418.d.66 
Ar.000088028  gjendet  sallŰ  ar.154.e.45 

New search