Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Challenges towards the future : 2nd international conference on research and
education (ICRAE) : conference guide : Shkodër, 30-31 May 2014
Autorët kolektivë
Universiteti "Luigj Gurakuqi"
Botuar
Shkodër : Universiteti "Luigj Gurakuqi", 2014
Të dhëna fizike
52 f. ; 29 cm.
Shënime
Pa ç., pa tir.
Fjalët kyše
Arsimi i lartë
Shkenca shoqërore
Konferenca
Termat gjeografikë
Shkodër
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
378.4 .035(496.514) (062)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000356512  gjendet  normal  s.431.a.31 
S.000356513  gjendet  normal  s.431.a.32 
S.000356514  gjendet  normal  s.431.a.33 
S.000356515  gjendet  normal  s.431.a.34 
Ar.000090312  gjendet  sallŰ  ar.156.a.41 

New search