Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Social entrepreneurship summit : 5 Years 2008-2013
Autorët
Jan-Urban Sandal
Botuar
Oslo : Sandal Institute, 2014
Të dhëna fizike
106 f. : me foto ; 21 cm.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Konferenca
Programe
Termat gjeografikë
Norvegji
Klasifikimi dhjetor
304.44(481) (062)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
000551313  gjendet  normal  p.538.d.25 

New search