Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Social entrepreneur pyramid : with a nordic perspective on social
The entrepreneurship
Autorët
Jan-Urban Sandal
Monica French (transl.)
Botuar
Oslo : Ishnol, 2010
Të dhëna fizike
56 f. ; 21 cm.
Shënime
Bibliogr.: f.55-56
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Konferenca
Termat gjeografikë
Norvegji
Klasifikimi dhjetor
304.44(481) (062)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
000551314  gjendet  normal  p.538.d.26 

New search