Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Pozita e shkencave shoqërore në Kosovë : (parashtresa dhe diskutime nga
Këshillimi shkencor i mbajtur më 20 nëntor 1997)
Autorët
Jashar Rexhepagiq (red.)
Ekrem Murtezai (red.)
Edi Shukriu (red.)
Botuar
Prishtinë : Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2001
Të dhëna fizike
112 f. ; 20 cm.
Titulli i serisë
Seksioni i shkencave shoqërore
Shënime
Tit. edhe angl. - Pa ç., tir.300
Fjalët kyēe
Shkenca shoqërore
Konferenca
Termat gjeografikë
Kosovë
Klasifikimi dhjetor
3(497.115) (082)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000358327  gjendet  normal  s.440.g.66 
S.000358356  gjendet  sallė  al.42.g.45 
Ar.000090802  gjendet  sallė  ar.161.g.33 

New search