Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Law and values in contemporary society : international conference (AIS 9th
annual conference) : Tirana, 21-22 November 2014 : proceedings
Autorët
Elda Sokoli (ed.)
Autorët kolektivë
Albanian Institute of Sociology
Universiteti Europian i Tiranës
Botuar
Tirana : UET Press, 2014
Të dhëna fizike
110 f. ; 24 cm.
Shënime
Indeks. - L.1500, pa tir.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Konferenca
Klasifikimi dhjetor
3 (062)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000360277  gjendet  normal  s.446.c.1 
S.000360278  gjendet  normal  s.446.c.2 
S.000360279  gjendet  normal  s.446.c.3 
S.000360280  gjendet  normal  s.446.c.4 
Ar.000091308  gjendet  sallŰ  ar.160.a.17 

New search