Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Transition and society, an interdisciplinary approach : international
conference, June 6, 2014, Tirana : book of proceedings
Autorët
Anila Kananaj (edit.)
Autorët kolektivë
Albanian University
Botuar
Tirana : UFO Press, 2014
Të dhëna fizike
354 f. ; 28 cm.
Shënime
Bibliogr. në fund të kumtesave. - Pa ç., pa tir.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Tranzicioni demokratik
Konferenca
Klasifikimi dhjetor
316.4 (062)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000362582  gjendet  normal  s.449.a.57 
S.000362583  gjendet  normal  s.449.a.58 
S.000362584  gjendet  normal  s.449.a.59 
S.000362585  gjendet  normal  s.449.a.60 
Ar.000091902  gjendet  sallŰ  ar.157.a.100 

New search