Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Studime nga shkencat shoqërore
Autorët
Ali Dida
Tafil Morina (red.)
Botuar
Prishtinë : Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 1982
Bot. i 2-të
Të dhëna fizike
215 f. ; 24 cm.
Shënime
Bibliogr.: f. 212-214
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Sociologjia
Studime
Klasifikimi dhjetor
3 (048.83)
316 (048.83)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
Ar.000045771  gjendet  sallŰ  ar.60.b.41 

New search